Quotes

Everything you see I owe to spaghetti.

 

Sophia Loren